Wim Pijpops Kinesitherapie en Manuele Therapie

Algemene Kinesitherapie

Oorspronkelijk is kinesitherapie er op gericht om bewegingsproblemen te verminderen en te behandelen. Het hoofddoel is de kwaliteit van bewegen - verminderd of beperkt door ziekte, ongeval, trauma, neurologische problemen of pijn - te verbeteren of te behouden.

Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsstelsel (rug, nek, knie, schouder, enkel, pols, etc.). Een Manueel Therapeut gaat bovendien verder dan alleen het bestrijden van de pijn en helpt u niet te hervallen in uw oude blessure of probleem.

Sportkinesitherapie

De sportkinesitherapeut speelt een belangrijke rol bij het revalideren en het hervatten van uw sportactiviteiten na blessure (of operatie). Hij kan ook helpen bij preventie aan de hand van een sportspecifieke screening, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of bewegen.

De praktijk is gespecialiseerd in letsels van het beweginsstelsel (musculoskeletaal), meer bepaald in manuele therapie en eerder actieve therapie/oefentherapie (“sport”kinesitherapie). Alles wordt in het werk gesteld om uw letsel, klacht of probleem grondig te onderzoeken en een behandeling met langetermijneffect uit te werken. U opnieuw pijnvrij in beweging zetten en houden, als uw lichaam door ziekte of probleem ontspoord is, is het doel.

Daar waar kinesitherapie in het verleden vooral bestond uit symptoom- of pijnbehandeling gaat manuele therapie veel verder: door grondig klinisch onderzoek van de wervelkolom, spieren, gewrichten en zenuwstructuren worden foute bewegingspatronen opgespoord. De oorzaak van uw klacht wordt nadrukkelijk opgezocht, waarna de correcte beweging opnieuw hersteld wordt (indien mogelijk) zodat terug zo snel en veilig mogelijk kan bewogen, gesport of gewerkt worden,... op uw eigen tempo en met de minste kans op herval! Samen zoeken we naar de oorzaak van het probleem en bespreken een behandelplan op maat, geen vaste “recepten”.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze actieve aanpak het meeste kans op (blijvend) succes heeft. Bovendien wordt geleerd uw klacht zelf te behandelen of onder controle te houden en uw lichaam op een zo gezond mogelijke manier te gebruiken.

Vanuit deze preventieve benadering worden de risico's op nieuwe of andere letsels beperkt. Ook vooraleer u denkt te starten met sporten of intensiever wil gaan bewegen is het zeker nuttig om via een degelijke screening uw risico op blessures te bepalen en tevens te beperken met behulp van een individueel oefenprogramma. Dit kan een "functional movement screen" (FMS) test zijn of de sportspecifieke screening “running smart” voor joggers en lopers. Aan de hand van de testresultaten en een specifiek oefenprogramma (al dan niet onder begeleiding) kunnen we uw kans op blessures duidelijk beperken.


Dus... hebt u klachten of pijn voortkomend uit uw werk, huishoudelijke taken of sportactiviteit? Bent u beperkt in bewegen of functioneren door ziekte, ongeval of operatie? Zou u graag opnieuw of wat meer willen wandelen, sporten, joggen,...? Had u graag advies of zoekt u hulp voor uw eigen situatie?